Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Các đầu số của Viettel hiện nay

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa sim đuôi 4078 ra sao mà được nhiều người kinh doanh săn lùng. Bạn đang muốn mua sim số đẹp mạng Viettel nhưng chưa biết đầu số Viettel gồm những số nào? Hãy để chúng tôi giải đáp giúp bạn ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:

Tổng hợp danh sách đầu số Viettel hiện nay

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0976 4.6.2012 Giá : 3,050,000      < - > 0979 567893 Giá : 10,000,000
0978 509788 Giá : 3,050,000      < - > 0979 567894 Giá : 10,000,000
0981 09 2007 Giá : 3,050,000      < - > 0979 567895 Giá : 10,000,000
0982 409696 Giá : 3,050,000      < - > 0979 84 6886 Giá : 10,000,000
0982 813535 Giá : 3,050,000      < - > 0979 896866 Giá : 10,000,000
0982 855550 Giá : 3,050,000      < - > 098.11.222.99 Giá : 10,000,000
0982 911357 Giá : 3,050,000      < - > 098.24.98668 Giá : 10,000,000
0983 085577 Giá : 3,050,000      < - > 0981 111799 Giá : 10,000,000
0983 228080 Giá : 3,050,000      < - > 0981 111881 Giá : 10,000,000
0983 246262 Giá : 3,050,000      < - > 0981 186879 Giá : 10,000,000
0983 259797 Giá : 3,050,000      < - > 0981 237899 Giá : 10,000,000
0983 321357 Giá : 3,050,000      < - > 0981 367889 Giá : 10,000,000
0983 375111 Giá : 3,050,000      < - > 0981 666682 Giá : 10,000,000
0983 621357 Giá : 3,050,000      < - > 0981 881898 Giá : 10,000,000
0983 759696 Giá : 3,050,000      < - > 0981 968689 Giá : 10,000,000
0983 822727 Giá : 3,050,000      < - > 0981 985986 Giá : 10,000,000
0983 871357 Giá : 3,050,000      < - > 0981.03.8668 Giá : 10,000,000
0984 044144 Giá : 3,050,000      < - > 0981.05.39.79 Giá : 10,000,000
0984 263838 Giá : 3,050,000      < - > 0981.56.66.76 Giá : 10,000,000
0984 456622 Giá : 3,050,000      < - > 0981.82.83.85 Giá : 10,000,000
0984 458585 Giá : 3,050,000      < - > 0981.88.7878 Giá : 10,000,000
0984 662111 Giá : 3,050,000      < - > 0981.977.988 Giá : 10,000,000
0984 727788 Giá : 3,050,000      < - > 0982 228286 Giá : 10,000,000
0984 968111 Giá : 3,050,000      < - > 0982 633686 Giá : 10,000,000
0985 051357 Giá : 3,050,000      < - > 0982 689986 Giá : 10,000,000
0985 095656 Giá : 3,050,000      < - > 0982 786768 Giá : 10,000,000
0985 109111 Giá : 3,050,000      < - > 0982.71.78.78 Giá : 10,000,000
0985 187111 Giá : 3,050,000      < - > 0982.869.969 Giá : 10,000,000
0985 190091 Giá : 3,050,000      < - > 0982.919.939 Giá : 10,000,000
0985 245566 Giá : 3,050,000      < - > 0983 288328 Giá : 10,000,000
0985 406262 Giá : 3,050,000      < - > 0983 544445 Giá : 10,000,000
0985 533737 Giá : 3,050,000      < - > 0983 882000 Giá : 10,000,000
0985 619797 Giá : 3,050,000      < - > 0983 919988 Giá : 10,000,000
0985 708383 Giá : 3,050,000      < - > 0983 961996 Giá : 10,000,000
0985 713388 Giá : 3,050,000      < - > 0983.99.6879 Giá : 10,000,000
0985 721357 Giá : 3,050,000      < - > 09838.04.666 Giá : 10,000,000
0985 781357 Giá : 3,050,000      < - > 0984 199899 Giá : 10,000,000
0985 837111 Giá : 3,050,000      < - > 0985 860868 Giá : 10,000,000
0985 851100 Giá : 3,050,000      < - > 0985 866989 Giá : 10,000,000
0985 852211 Giá : 3,050,000      < - > 0985.04.8866 Giá : 10,000,000
0985 973366 Giá : 3,050,000      < - > 0985.07.8688 Giá : 10,000,000
0985 987111 Giá : 3,050,000      < - > 0985.29.8688 Giá : 10,000,000
0986 006004 Giá : 3,050,000      < - > 0986 156969 Giá : 10,000,000
0986 025111 Giá : 3,050,000      < - > 0986 579668 Giá : 10,000,000
0986 108585 Giá : 3,050,000      < - > 0986 748748 Giá : 10,000,000
0986 169797 Giá : 3,050,000      < - > 0986 770088 Giá : 10,000,000
0986 269797 Giá : 3,050,000      < - > 0986 791998 Giá : 10,000,000
0986 439696 Giá : 3,050,000      < - > 0986.99.2368 Giá : 10,000,000
0986 528585 Giá : 3,050,000      < - > 0987 278866 Giá : 10,000,000
0986 632111 Giá : 3,050,000      < - > 0987 676686 Giá : 10,000,000
0986 659797 Giá : 3,050,000      < - > 0987 814814 Giá : 10,000,000
0986 715599 Giá : 3,050,000      < - > 0987 979389 Giá : 10,000,000
0986 717375 Giá : 3,050,000      < - > 0988 007222 Giá : 10,000,000
0986 736262 Giá : 3,050,000      < - > 0988 007222 Giá : 10,000,000
0986 791212 Giá : 3,050,000      < - > 0988 189333 Giá : 10,000,000
0986 884479 Giá : 3,050,000      < - > 0988 222879 Giá : 10,000,000
0987 098239 Giá : 3,050,000      < - > 0988 333879 Giá : 10,000,000
0987 178585 Giá : 3,050,000      < - > 0988 373868 Giá : 10,000,000
0987 180505 Giá : 3,050,000      < - > 0988 869939 Giá : 10,000,000
0987 259111 Giá : 3,050,000      < - > 0988 882683 Giá : 10,000,000
0987 261357 Giá : 3,050,000      < - > 0988 889018 Giá : 10,000,000
0987 274111 Giá : 3,050,000      < - > 0988 889183 Giá : 10,000,000
0987 278181 Giá : 3,050,000      < - > 0988 889860 Giá : 10,000,000
0987 281357 Giá : 3,050,000      < - > 0988 889962 Giá : 10,000,000
0987 297111 Giá : 3,050,000      < - > 0988 892016 Giá : 10,000,000
0987 301199 Giá : 3,050,000      < - > 0988.05.8998 Giá : 10,000,000
0987 361357 Giá : 3,050,000      < - > 0988.11.1981 Giá : 10,000,000
0987 368181 Giá : 3,050,000      < - > 0988.95.6866 Giá : 10,000,000
0987 597111 Giá : 3,050,000      < - > 0989 340666 Giá : 10,000,000
0987 599797 Giá : 3,050,000      < - > 0989 363969 Giá : 10,000,000
0987 691357 Giá : 3,050,000      < - > 0989 777793 Giá : 10,000,000
0987 728111 Giá : 3,050,000      < - > 0989 888683 Giá : 10,000,000
0987 765579 Giá : 3,050,000      < - > 0989 999458 Giá : 10,000,000
0987 9.8.2011 Giá : 3,050,000      < - > 0989.266.286 Giá : 10,000,000
0988 067111 Giá : 3,050,000      < - > 0989.44.88.44 Giá : 10,000,000
0988 171212 Giá : 3,050,000      < - > 0989.61.4567 Giá : 10,000,000
0988 371122 Giá : 3,050,000      < - > 09.81.84.8889 Giá : 10,000,000
0988 422626 Giá : 3,050,000      < - > 09.81.83.86.83 Giá : 10,000,000
0988 631357 Giá : 3,050,000      < - > 09.789.139.79 Giá : 10,000,000
0988 678181 Giá : 3,050,000      < - > 09.71.71.95.95 Giá : 10,000,000
0988 686600 Giá : 3,050,000      < - > 09.71.71.85.85 Giá : 10,000,000
0988 801010 Giá : 3,050,000      < - > 09.69.59.49.49 Giá : 10,000,000
0988 816622 Giá : 3,050,000      < - > 09.666667.94 Giá : 10,000,000
0988 848080 Giá : 3,050,000      < - > 09.66.56.46.36 Giá : 10,000,000
0988 978181 Giá : 3,050,000      < - > 09.636.777.99 Giá : 10,000,000
0989 032111 Giá : 3,050,000      < - > 09.62.68.38.79 Giá : 10,000,000
0989 081357 Giá : 3,050,000      < - > 09.62.68.38.79 Giá : 10,000,000
0989 101100 Giá : 3,050,000      < - > 09.61.61.29.29 Giá : 10,000,000
0989.578.268 Giá : 3,050,000      < - > 09 8118 9118 Giá : 10,000,000
09.858.39.339 Giá : 3,050,000      < - > 09 6116 8181 Giá : 10,000,000
09.71.72.71.78 Giá : 3,050,000      < - > 0869.686.696 Giá : 10,000,000
0868.05.6686 Giá : 3,050,000      < - > 0869.239.279 Giá : 10,000,000
096.24.15252 Giá : 3,060,000      < - > 0869.22.3979 Giá : 10,000,000
0963 333292 Giá : 3,060,000      < - > 0869 991982 Giá : 10,000,000
0964.3333.08 Giá : 3,060,000      < - > 0869 898969 Giá : 10,000,000
0967 909949 Giá : 3,060,000      < - > 0869 838338 Giá : 10,000,000
0967.24.0707 Giá : 3,060,000      < - > 0869 692010 Giá : 10,000,000
0968 008778 Giá : 3,060,000      < - > 0869 692000 Giá : 10,000,000
0969.07.7272 Giá : 3,060,000      < - > 086888.90.90 Giá : 10,000,000
0974 166466 Giá : 3,060,000      < - > 0868.96.96.98 Giá : 10,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

Các đầu số của Viettel hiện nay

Hiện nay nhà mạng Viettel có tổng 12 đầu số đi động, và 21 đầu số cho điện thoại cố  định, fax và Home Phone.

Đầu số di động, 2G, 3G Viettel gồm:
+ Đầu số Viettel 10 số: 096, 097, 098, 086.
+ Đầu số Viettel 11 số: 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169.
Đầu số cố định Viettel, Fax, Home phone: 625, 626, 627 628 629, 633, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 220, 221, 222, 223, 224, 246, 247, 248, 249.

Đầu số tổng đài Viettel: 1060, 1062, 1066, 1069.

Trong các đầu số di động Viettel hiện nay thì 098 và 097 được coi là đầu số cổ nhất của nhà mạng. Đầu số 098 được ra đời vào năm 2004, đây là đầu số đầu tiên của Viettel. Đầu số 097 được đưa vào khai thác từ năm 2006 với mục đích đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thuê bao ngày càng tăng.

Các đầu số của Viettel từ 0162 đến 0169 được ra đời trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2011. Sự ra đời của mã di động mới 0168 vào năm 2007 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của mình. Sau 1 năm hoạt động với  đầu số 098, Viettel đã phải xin cấp thêm mã di động 097 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Năm 2007 Viettel lại phải xin cấp thêm mã di động mới 0168 để giải quyết tình trạng cung không đủ cầu của mình. Bình quân mỗi tháng nhà mạng này có thêm hơn 1 triệu thuê bao mới. Chính vi vậy các đầu số 0169, 0167, 0166, 0165, 0164, 0163, 0162 đã lần lượt ra đời để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Đầu số Viettel 096 được tung ra thị trường vào tháng 2012, trước đó đầu số Viettel này thuộc EVN Telecom, sau khi được sát nhập với Viettel Telecom vào tháng 1 thì tới tháng 4 đã được mở trở lại với hơn 1,3 triệu thuê bao di động khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những sim Viettel chưa có chủ.

Đầu số Viettel 086 là đầu số mới nhất, vào đầu tháng 3/2016 sau khi nhà mạng Vinaphone cho ra mắt đầu số song phát 088 thì Viettel cũng không chị kém cạnh  đối  thủ với đầu số phát lộc 086. Sự ra đời của đầu số này đã tạo nên cơn sốt mới trên thị trường viễn thông.

Giới thiệu đôi nét về nhà mạng Viettel

Để biết được các đầu số mạng Viettel trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin về mạng viễn thông lớn nhất Việt Nam này được ra đời như thế nào?

Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam và được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế  giới, nằm trong top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao.

Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel được thành lập năm 2007 trên cơ sở sát nhập các công ty Internet Viettel, điện thoại cố định Viettel và điện thoại di động Viettel. Hiện nay Viettel đàn là mạng di dộng phát triển nhanh nhất với trên 7 triệu khách hàng cùng 11 đầu số Viettel. Vậy mạng Viettel gồm những đầu số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Với việc cung cấp hàng loạt đầu số Viettel mới, Viettel Telecom tiếp tục khẳng định vị trí là nhà mạng có tố độ phát triển nhanh nhất và lớn nhất tại Việt Nam.

>>>Xem thêm các bài viết khác:


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodeppro.com/2017/08/dau-so-viettel.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét